SZKOLENIE STRZELECKIE

Rewolwery czarnoprochowe

Zapraszam zainteresowane osoby do zapisów na szkolenie związane z bezpieczną obsługą broni czarnoprochowej.
W czasie kiedy posiadanie i dostęp do broni czarnoprochowej nie wymaga zezwolenia na broń, wiele osób dokonuje jej zakupu. Wiąże się to jednak z dużą odpowiedzialnością, ponieważ kula wystrzelona z takiej broni jest bardzo niebezpieczna.

Jako główny cel szkoleniowa przyjmujemy wypracowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas obsługi i strzelania z broni czarnoprochowej oraz ich późniejsze stosowanie.

W cenie szkolenia wliczono wystrzelenie 12 pocisków z broni czarnoprochowej. Klient musi dysponować własną bronią, prochem, kulami, kapiszonami, smarem oraz przybitkami.

Pozostałe elementy są zapewniane od strony szkoleniowej.

Koszt szkolenia to 120 zł/os. Czas trwania szkolenia około 70 minut

Dostępność szkoleń i terminy prosimy ustalać indywidualnie.