REGULAMIN


W przypadku strzelania z osobą niepełnoletnią proszę o uzupełnienie, podpisanie i przyniesienie na Strzelnicę poniższego oświadczenia.


(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. (Rozdział 3, Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy, 7.Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.)Zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony @strzelnica.patronus
Zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony @strzelnica.patronus